Strategie společnosti


Strategie naší společnosti

Mezi prioritní hodnoty řadíme čestný, úpřimný a odpovědný přístup k našim zákazníkům. Naši strategii jsme naučili aplikovat všechny pracovníky naší společnosti na všech pracovních pozicích. Není nikdo, kdo by se s naší strategii neztotožnil. Víme, že jen dokonale sehraný tým pracovníků dokáže uplatňovat naší strategii v praxi. A proto jen "zapálený člověk" pro dosažení naších cílů, se může stát součástí našeho týmu. Každý měsíc probíhá školení a následná kontrola našich pracovníků v oblasti plnění strategických prvků.

Hlavním cílem naší strategie je lišit se

  • Kvalitou námi poskytovaných služeb
  • Komunikací s našimi stávajícími i budoucími klienty
  • Vstřícností při řešení požadavků a problémů
  • Operativností při řešení všech požadavků
  • Celkovou prezentaci naší společnosti
  • Našimi zaměstnanci

Co všechno pro tento cíl děláme?

Celková orientace je zaměřena jak na interní tak na interaktivní marketing.

Uvědomujeme si, že zákazník při posuzování kvality, bere v úvahu jak to, kdo službu poskytuje, tak způsob jakým jí poskytuje. A proto příjímáme jen"ty zaměstnance, kteří mají rádi lidi a váží si jich" a pečlivě je školíme v umění komunikace se zákazníky a v plnění každého jejich přání.

Spokojenost našich zaměstnanců na prvním místě

Víme, že jedině spokojený zaměstnanec, odvádí pečlivou práci, a proto se snažíme maximálně kominukovat s našimi zaměstnanci a vnímat případné nárhy, stížnosti atd. V neposlední řadě řešit i jejich osobní problémy

Operativností při řešení všech požadavků

Za dobu naší působnosti na trhu, jsme si všimli, že nejvíce, co našim zákazníkům chybí je čas, a proto veškeré požadavky, připomínky řešíme do jedné hodiny od obdržení všech podkladů.

Naším managementem

Naši vedoucí pracovníci, se musejí ztotožnit s naší firemní politikou a být schopni naše vize šířit mezi zákazníky a naše zaměstnance, jen "zapálený člověk" pro dosažení naších cílů, se může stát součástí našeho týmu.

Řídící systém "KD systém CRM"

Majitel společnosti ve spolupráci s prográmátorem, vytvořili řídící systém, který organizuje, palánuje, řídí a kontroluje všechny operace probíhající v naší společnosti. KD systém CRM (Kochmann, Dalibába), byl vyvíjen celé tři roky a jeho funkčnost je založena na zkušenostech majitele úklidové firmy z celkovou problematikou v úklidovém oboru.Ptáte se, proč jsme nepověřili některou z IT firem? Je to jednoduché, nikdo by nedokázal naši vizi naprogramovat.

Do systému mají přistup všichni naši vedoucí pracovníci a všichni zákazníci, kteří si mohou upravovat smluvní ujednání dle svých momentálních potřeb. Tvořit objednávky, úkoly pro naše vedoucí, reklamace, požadavky, plánovat schůzky se zástupci naší společnosti atd. Jediné co uživatel potřebuje k obsluze systému je mít připojení k internetu a internetový prohlížeč, systém je k dispozici 24 hodin denně.

Celkové prezentaci naší společnosti

Projekt pod názvem"Lišit se"vznikl po třech letech působení v úklidovém oboru. Rozhodli jsme se celkově změnit naší organizaci v rámci svých zkušeností a znalostí. Tento krok byl značně nelehký a náročný. Můžeme říct ovšem jedno"POVEDLO SE"o čemž svědčí rozsahlá databáze našich stálých klientů, která se neustále rozrůstá.

Poděkování závěrem:

Závěrem, bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům, jak v sektoru vedení, tak našemu skvělému týmu uklidových pracovnic a pracovníků. Bez těchto lidí, bychom nedokázali všechno to, co jsme nyní.

A nezapomeňte

Kvalita, spolehlivost, vstřícnost - to je náš tým!

Katalog společnosti

úklidové služby v nejvyšší kvalitě

Naše spolehlivá úklidová firma pro Vás zajistí kompletní úklidové služby .

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.

Úklidové firmy Praha naše zaměstnance neustále školíme, aby jsme zaručili Vaší maximální spokojenost s provedenými úklidovými službavi naší úklidovou firmou. Naše úklidová firma je p ovažována za nejkvalitnější úklidové firmy v Praze. Vyzkoušejte si úklidové služby od naší úklidové firmy ještě dnes.

Sledujte aktivity naší úklidové firmy na sociálních sítích!

Kontaktní informace


Newsletter


Získejte výhodné nabídky

© Copyright 2016 - 2019 | Aria servis, s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré (zejména obchodní, technické a reklamní) materiály, dokumenty, údaje, modely, vizualizace, jiná vyobrazení a jiné podklady prezentované úklidovou firmou Aria servis, s.r.o., včetně veškerých údajů na webových stránkách úklidové firmy Aria servis, s.r.o., jsou pouze ilustrační, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž úklidová firma Aria servis, s.r.o. si zároveň vyhrazuje právo na jejich změnu. Smlouva mezi úklidovou firmou Aria servis, s.r.o. a jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi smluvními stranami na téže listině.