Etický kodex


Etický kodex Public Relations

S vědomím důležitosti etických principů v oblasti komunikace a se snahou po co nejvyšší transparentnosti se zavazujeme dodržovat základní standardy níže uvedené v kodexu.

Základy standardy:

 • budovat a chránit dobré jméno a profesní pověst oboru Public Relations
 • podporovat otevřenou komunikaci a svobodný tok informací
 • respektovat pravidla podnikatelské etiky a ostatní obecně uznávaná morální pravidla
 • respektovat právo třetích stran na svobodné vyjádření jejich názoru
 • respektovat důvěrnost informací a zachovávat obchodní tajemství, nezneužívat neveřejné informace
 • respektovat dohodnuté smluvní podmínky
 • nepodmiňovat zveřejnění zpravodajských informací objemem finančních prostředků vynaložených na inzerci
 • podporovat svobodnou volbu zadavatelů vybrat si ke spolupráci jakýkoli PR subjekt působící na trhu i bez výběrového řízení pokud tak umožňuje zákon, avšak nevypisovat výběrová řízení proforma
 • podporovat a stále pracovat na větší transparentnosti a objektivnosti výběrových řízení
 • pracovat s pravdivými a přesně formulovanými informacemi tak, aby jejich příjemce neuváděly v omyl, a záměrně nezkreslovat původ informací
 • nepodporovat korupční prostředí
 • odmítnout zakázku či úkol, pokud je v rozporu s principy Etického kodexu
 • definovat cíle PR aktivit tak, aby byla předem vyjasněna očekávání, usilovat o jejich naplnění a současně se bránit přijímat závazky, které nelze dodržet.
Katalog společnosti

úklidové služby v nejvyšší kvalitě

Naše spolehlivá úklidová firma pro Vás zajistí kompletní úklidové služby .

Zavoláme vám

Pošlete nám Váše telefonní číslo. My Vám zavoláme do 60 minut.

Úklidové firmy Praha naše zaměstnance neustále školíme, aby jsme zaručili Vaší maximální spokojenost s provedenými úklidovými službavi naší úklidovou firmou. Naše úklidová firma je p ovažována za nejkvalitnější úklidové firmy v Praze. Vyzkoušejte si úklidové služby od naší úklidové firmy ještě dnes.

Sledujte aktivity naší úklidové firmy na sociálních sítích!

Kontaktní informace


Newsletter


Získejte výhodné nabídky

© Copyright 2016 - 2019 | Aria servis, s.r.o. | Zásady ochrany osobních údajů

Veškeré (zejména obchodní, technické a reklamní) materiály, dokumenty, údaje, modely, vizualizace, jiná vyobrazení a jiné podklady prezentované úklidovou firmou Aria servis, s.r.o., včetně veškerých údajů na webových stránkách úklidové firmy Aria servis, s.r.o., jsou pouze ilustrační, nejsou závazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, přičemž úklidová firma Aria servis, s.r.o. si zároveň vyhrazuje právo na jejich změnu. Smlouva mezi úklidovou firmou Aria servis, s.r.o. a jiným subjektem je uzavřena teprve tehdy, pokud je vyhotovena v písemné formě, její obsah smluvní strany ujednaly v celém jeho rozsahu a je podepsána všemi smluvními stranami na téže listině.